Բուսական աշխարհ

MAR_7278Հայաստանի ընդամենը 1%-ը կազմող արգելոցի տարածքում աճում է անոթավոր բույսերի        1849 տեսակ (այսինքն` Հայաստանի ֆլորայի 3800 տեսակների մոտ կեսը և ողջ Կովկասի ֆլորայի 1/3-ը), որոնք պատկանում են 107 ընտանիքի և 588 ցեղերի: Ցեղերի և տեսակների թվաքանակով աչքի են ընկնում աստղածաղիկազգիների (280 տեսակ), դաշտավլուկազգիների (174 տեսակ), բակլազգիների (154 տեսակ),  խուլ եղինջ ազգիների (102 տեսակ), կաղամբազգիների (99 տեսակ), և այլ ընտանիքները: ՀԿԳ-ում գրանցված են արգելոցում հանդիպող բույսերի ավելի քան 80 տեսակներ:12632994_1053019781427393_769352589_o

Արգելոցի տարածքի 16%-ը անտառածածկ է: Բացատները, թփուտները և   նոսրուտները զբաղեցնում են տարածքի մոտ 20%-ը, իսկ մնացած 64%-ը զբաղեցնում են տարբեր տիպի լեռնային չորասեր համակեցություններ:

Արգելոցի տարածքի նախալեռնային և ցածրադիր լեռնային գոտիները զբաղեցնում են կիսաանապատային և ֆրիգանային բուսական համակեցությունները: Այստեղ կավա-խճաքարային հողերի վրա տարածված են կիսաանապատային  համակեցությունները:

Գիհի

Գիհի

Մեր արգելոցի զարդն են հանդիսանում անտառային գոտու 1400-2100 մ բարձրություններում տարածված երրորդական դարաշրջանի ռելիկտներ գիհու և կաղնու կղզիացած անտառները, որոնք բավականին խիտ են հատկապես Խոսրով և Խաչաձոր տեղամասերում:

Իսկ դուք գիտե՞ք, որ…
Գիհու ծառը 120-130 տարեկանում նոր հասնում է 5-5.5 մ բարձրության: Գիհու նոսրանտառներում պետք է խիստ հետևել անվտանգության կանոններին, որպեսզի չվնասվեն այս իսկապես օգտակար ծառերը: